യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ഖലീഫ സിറ്റി ബി, അബുദാബി ഇൽ 8 കിടപ്പ്മുറി (കൾ) , വില്ല വില്പനക്ക്

ഖലീഫ സിറ്റി ബി, അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: 15415-VI114030
+971503 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് 8 Bedroom വില്ല വില്പനക്ക്, ഖലീഫ സിറ്റി ബി, അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Fine Home Real Estate

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • വില്ല
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • 8 ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • 8 കുളിമുറികൾ
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • നിലവിലുള്ള
 • ജോലി
 • ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • അഗ്നിബാധാമുന്നറിയിപ്പ്‌ സിസ്റ്റം
 • അലക്കുകമ്പനി
 • കോഫി ഷോപ്പ് (കൾ )
 • ചികിത്സാലയം
 • പാർക്കിംഗ്
 • പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം
 • ബേബി സിറ്റിംഗ് / ശിശു സേവനങ്ങൾ
 • ഭോജനശാല
 • റീട്ടെയ്ൽ സേവനം ഔട്ട്ലെറ്റ്
 • വ്യാപാര കേന്ദ്രം