യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി ഇൽ കെട്ടിടങ്ങൾ വില്പനക്ക്

18,898 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 21/02/2019 ഇൽ ആണ്
 അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്
AED 180,000,000
 

അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Fine Home Real Estate