യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 12312 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: 597-VI2166 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: പരിശോധിക്കുന്നു
+971508 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് വില്ല വില്പനക്ക്, ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Elite Estates Real Estate Broker

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • വില്ല
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • നാല് ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • നാല് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • നിലവിലുള്ള
 • ജോലി
 • ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • അടുക്കള സൌകര്യങ്ങൾ
 • അലമാര / ഉള്ളറ
 • പാർക്കിംഗ് (ഗ്യാരേജ് / സകലതും)
 • വീട്ടുജോലിക്കാരുടെ റൂം
 • ശേഖരണം