യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ഇമ്പേരിയൽ അവന്യൂ, ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 2370 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: MG-S-2962 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: 0716005069
+971527 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്, ഇമ്പേരിയൽ അവന്യൂ , ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Mountain Gate Real Estate Broker

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • നാല് ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • ആറ് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • നിലവിലുള്ള
 • പാർക്കിംഗ് ടൈപ്പുകൾ
 • അടിത്തറയിൽ പാർക്കിംഗ്
 • സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുള്ള
 • അടിത്തറയിൽ പാർക്കിംഗ്
 • അലമാര / ഉള്ളറ
 • ഉപഗ്രഹ ടിവി
 • കേന്ദ്ര താപനം
 • ജിംനേഷ്യം ഹാൾ
 • പൂർണ്ണ സൗകര്യമുള്ള അടുക്കള
 • ബാൽക്കണി / മട്ടുപ്പാവ്‌
 • ഭാഗികമായി സജ്ജീകരിച്ച
 • ഭാഗികമായി സജ്ജീകരിച്ച
 • മാര്‍ബിള്‍ തറകൾ