യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ഗേറ്റ് ടവർ 3, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: ES-S-16975
+971565 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്, ഗേറ്റ് ടവർ 3, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് EnSky Real Estate and Development

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • ഒരു ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • രണ്ട് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • നിലവിലുള്ള
 • പാർക്കിംഗ് ടൈപ്പുകൾ
 • അടിത്തറയിൽ പാർക്കിംഗ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുള്ള
 • 24 മണിക്കൂർ പരിപാലനം
 • അടിത്തറയിൽ പാർക്കിംഗ്
 • അനുവദിക്കപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
 • അലക്കുകമ്പനി
 • അലമാര / ഉള്ളറ
 • ഉദ്യാന വീട് / തുറസ്സായ ഭക്ഷണ സ്ഥലം
 • ഉപഗ്രഹ ടിവി
 • ഉറപ്പിക്കല്‍
 • എടിഎം മെഷീൻ ഏരിയ
 • കട