യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

അൽ നാജ്ദാ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്

അൽ നാജ്ദാ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: 11902-RB106777
+971506 . . . .
സന്ദേശം
ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ലഭ്യമല്ല

ഏജന്റിൽ നിന്നും ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ലഭിക്കാൻ ചുവടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഫ്ലോർ പ്ലാൻ അഭ്യർത്ഥന
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വില്പനക്ക്, അൽ നാജ്ദാ സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Fine Home Real Estate

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാണിജ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • നിലവിലുള്ള
 • ജോലി
 • ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • അഗ്നിബാധാമുന്നറിയിപ്പ്‌ സിസ്റ്റം
 • അലക്കുകമ്പനി
 • കോഫി ഷോപ്പ് (കൾ )
 • പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം
 • പ്രാർഥന മുറി
 • ബേബി സിറ്റിംഗ് / ശിശു സേവനങ്ങൾ
 • ഭോജനശാല
 • റീട്ടെയ്ൽ സേവനം ഔട്ട്ലെറ്റ്
 • വ്യാപാര കേന്ദ്രം

ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടൂ.

ലിസ്റ്റിംഗ് Fine Home Real Estate
പുതിക്കിയത്
3+ മാസം മുമ്പ്
ഉത്തരവാദിത്വം
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരിയായ വസ്തുവകകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ഒരു വഴികാട്ടി മാത്രമാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ത സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപെട്ടു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സ്ഥാപനമോ ഏജെന്റൊ തന്ന വിവരങ്ങൾ ശെരിയാണെന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിവൈഫൈ.കോം യാതൊരും ഉറപ്പും നല്കുന്നില്ല.