യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
2,150 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 തിലാൽ അൽ ഗാഫ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ വില്പനക്ക്
ഇവിടെ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു
AED 1,300,000
 

കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ വില്പനക്ക്

തിലാൽ അൽ ഗാഫ്, ദുബായ് ലാൻഡ്‌ , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Pyramids Real Estate LLC
300 (ചതുരശ്ര അടി)
8
സൂക്ഷിക്കുക
 ഓഷ്യൻസ്ക്യ്പ്പ്‌, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌, അബുദാബി ഇൽ കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ വില്പനക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 4,200,000
 

കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ വില്പനക്ക്

ഓഷ്യൻസ്ക്യ്പ്പ്‌, അൽ റീം ഐലൻഡ്‌ , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് GUIDANCE REAL ESTATE