യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
5,520 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 സെറീനിയ റെസിഡെൻസെസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ പകുതി നില വില്പനക്ക്
AED 15,900,000
 

പകുതി നില വില്പനക്ക്

സെറീനിയ റെസിഡെൻസെസ് , പാം ജുമൈറ, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് The Noble House Real Estate Broker