യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ജെ ബി ആർ - റിമാൽ ടവേഴ്സ്, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 1473 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: GREENFUTURE-1006535 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: 0208728088
+971529 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്, ജെ ബി ആർ - റിമാൽ ടവേഴ്സ്, ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Green Future Real Estate

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • രണ്ട് ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • മൂന്ന് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • നിലവിലുള്ള
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • അടിത്തറ ലെവൽ
 • അടിത്തറയിൽ പാർക്കിംഗ്
 • അടുത്ത സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്
 • അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി
 • അടുത്തുള്ള ഗോൾഫ്
 • അടുത്തുള്ള സ്കൂൾ
 • അനുവദിക്കപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
 • അലമാര / ഉള്ളറ
 • കടൽ കാഴ്ച
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി / പങ്കിടുന്ന നീന്തൽ കുളം
 • ജാകൂസി