യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
785 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 മിർദിഫ്‌, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 918,085
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

മിർദിഫ്‌, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ 30 ദിവസങ്ങൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Real Choice Real Estate
2,008 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ട്രിഡന്റ് ബേസൈഡ്, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 129,999
പ്രതിവർഷം

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ട്രിഡന്റ് ബേസൈഡ് , ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Aeon & Trisl Real Estate Brokers LLC
66,000 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 2 (ഡി ഐ പി 2), ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്
AED 1,700,000
പ്രതിവർഷം

ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 2 (ഡി ഐ പി 2), ദുബൈഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് (ഡി ഐ പി), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Savills Dubai
875 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഹവായ് റെസിഡൻസ്, ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
AED 50,000
പ്രതിവർഷം

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

ഹവായ് റെസിഡൻസ് , ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Victory Homes Realestate
810 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ഗ്ലോബൽ ലേക്ക് വ്യൂ, ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ് ഇൽ ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 525,000
 

ഒരു ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ഗ്ലോബൽ ലേക്ക് വ്യൂ , ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Vanguard Real Estate Brokers
1,380 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 കായാൻ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ് ഇൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 1,499,999
 

രണ്ട് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

കായാൻ ടവർ, ദുബായ് മറീന, ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് CANDO REAL ESTATE BROKER LLC
1,696 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ആയ്കോൻ സിറ്റി ടവേഴ്സ്, ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
AED 2,441,000
 

മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്

ആയ്കോൻ സിറ്റി ടവേഴ്സ് , ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR), ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Provident Estate
380 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
 ജിയോവാനി ബൗട്ടിക് സ്യൂട്ട്‌, ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി ), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില്പനക്ക്
4,311 (ചതുരശ്ര അടി)
9
സൂക്ഷിക്കുക
 മിരഡോർ, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്
AED 3,000,000
 

നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വില്പനക്ക്

മിരഡോർ, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് , ദുബായ്

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് PH Real Estate Brokers
മുമ്പത്തെ
കൂടുതൽ