യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ഫായ അറ്റ് ബ്ലളൂം ഗാർഡൻസ്, സലാം സ്ട്രീറ്റ്, അബുദാബി ഇൽ അഞ്ച് ബെഡ്റൂം, ടൌൺഹൌസ് വാടകക്ക്

സലാം സ്ട്രീറ്റ് , അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: 4394-TH8572
+971551 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് ടൌൺഹൌസ് വാടകക്ക് , ഫായ അറ്റ് ബ്ലളൂം ഗാർഡൻസ് , സലാം സ്ട്രീറ്റ് , അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Home Hunter Properties

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • ടൌൺഹൌസ്
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • അഞ്ച് ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • ആറ് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • ജോലി
 • ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത