യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

അറേബ്യൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, വില്ല വാടകക്ക്

അൽ റീഫ്, അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: CHPR-P-468135
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് വില്ല വാടകക്ക് , അറേബ്യൻ വില്ലേജ്, അൽ റീഫ്, അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Cherwell Property

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • വില്ല
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • നാല് ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • അഞ്ച് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി / പങ്കിടുന്ന നീന്തൽ കുളം
 • ജിം
 • നെറ്റ്വർക്കുചെയ്ത (വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതർനെറ്റ്)
 • ബാൽക്കണി / മട്ടുപ്പാവ്‌
 • സുരക്ഷ
 • സ്വകാര്യ ജിം
 • സ്വകാര്യ നീന്തൽകുളം