യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ലൈറ്റ് കമേഴ്സ്യൽ ടവർ, അർജാൻ, ദുബായ് ലാൻഡ്‌, ദുബായ് ഇൽ ഓഫീസ് കെട്ടിടം & ചില്ലറക്കച്ചവടത്തിനു വാടകക്ക്

Unnamed Road, അർജാൻ, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 12188 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: 5TPN3G ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: 1776460626
+971436 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം & ചില്ലറക്കച്ചവടത്തിനു വാടകക്ക് , ലൈറ്റ് കമേഴ്സ്യൽ ടവർ, അർജാൻ, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് IBDAA REAL ESTATE

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാണിജ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • ഓഫീസ് കെട്ടിടം & ചില്ലറക്കച്ചവടത്തിനു
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
 • പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം
 • ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം
 • പാർക്കിംഗ് ടൈപ്പുകൾ
  1. യൂണിറ്റ് തരങ്ങൾ
   അളവ്
 • അടിത്തറയിൽ പാർക്കിംഗ്
 • ആകെ യൂണിറ്റുകൾ 1
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • ലിഫ്റ്റ്‌ (കൾ )
 • ശീതീകരിച്ച ഇടനാഴി
 • സുരക്ഷിത പരിധി
 • അഗ്നിബാധാമുന്നറിയിപ്പ്‌ സിസ്റ്റം
 • അടിയന്തിര വഴി