യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക്

ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 16963 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: 628-WH-R-2971 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: പരിശോധിക്കുന്നു
+971444 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് ഗോഡൗണ്‍ വാടകക്ക് , ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 1, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Rocky Real Estate LLC Brokage

  • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
  • വ്യാവസായികം
  • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
  • ഗോഡൗണ്‍
  • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
  • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
  • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
  • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്