യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 2 (ഡി ഐ പി 2), ദുബായ് ഇൽ ലേബർ ക്യാംപ് വാടകക്ക്

ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 2 (ഡി ഐ പി 2), ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 11902 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: RP-R-3616 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: പരിശോധിക്കുന്നു
+971525 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് ലേബർ ക്യാംപ് വാടകക്ക് , ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 2 (ഡി ഐ പി 2), ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് Royal Park Real Estate

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വ്യാവസായികം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • ലേബർ ക്യാംപ്
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • ജോലി
 • ആൾപാർപ്പില്ലാത്ത
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
 • പാർക്കിംഗ് ടൈപ്പുകൾ
  1. യൂണിറ്റ് തരങ്ങൾ
   അളവ്
 • പാർക്കിംഗ് (ഗ്യാരേജ് / സകലതും)
 • ആകെ യൂണിറ്റുകൾ 0