യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 1 (ഡി ഐ പി 1), ദുബായ് ഇൽ വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വാടകക്ക്

ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 1 (ഡി ഐ പി 1), ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 2563 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: JKP-852108 ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: പരിശോധിക്കുന്നു
+971527 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം വാടകക്ക് , ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് 1 (ഡി ഐ പി 1), ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് JK-Properties

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാണിജ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • വാസയോഗ്യ കെട്ടിടം
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങളുള്ള
 • അടിത്തറ ലെവൽ
 • അടുത്ത സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്
 • അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി
 • അടുത്തുള്ള മാൾ
 • അടുത്തുള്ള സ്കൂൾ
 • അലമാര / ഉള്ളറ
 • ഇരുൻബു ഓടു
 • കമ്മ്യൂണിറ്റി ജിം
 • നെറ്റ്വർക്കുചെയ്ത (വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതർനെറ്റ്)
 • പാർക്കിംഗ് (ഗ്യാരേജ് / സകലതും)