യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ വാടകക്ക്

750 (ചതുരശ്ര അടി)
10
സൂക്ഷിക്കുക
 ലാഗോ വിസ്റ്റ, ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, സർവീസ് നിയന്ത്രിത അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 35,000
പ്രതിവർഷം

ലാഗോ വിസ്റ്റ, ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ), ദുബായ് ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, സർവീസ് നിയന്ത്രിത അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് IBDAA REAL ESTATE