യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ വാടകക്ക്

3,373 (ചതുരശ്ര അടി)
12
സൂക്ഷിക്കുക
ഈ ലിസ്റ്റിങ്ങ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്ന് പരിശോദിച്ചത് ഈ 20/10/2019 ഇൽ ആണ്
 O14, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ നാല് കുളിമുറി, പകുതി നില വാടകക്ക്
AED 360,000
പ്രതിവർഷം

O14, ബിസിനസ് ബേ, ദുബായ് ഇൽ നാല് കുളിമുറി, പകുതി നില വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Seven Skys Real Estate