യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ഇൽ വാടകക്ക്

0
10
സൂക്ഷിക്കുക
 അൽ ഖവാനീജ് 1, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട് വില്ല വാടകക്ക്
മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വില
AED 220,000
പ്രതിവർഷം

അൽ ഖവാനീജ് 1, ദുബായ് ഇൽ നാല് ബെഡ്റൂം, സിംഗിൾ കോമ്പൗണ്ട് വില്ല വാടകക്ക്

സവിശേഷതകൾ
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് IBDAA REAL ESTATE