യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ
ഫിൽറ്റർ തിരച്ചിൽ കണ്ടത്
60,548 (ചതുരശ്ര അടി)
7
സൂക്ഷിക്കുക
 ബനിയാസ് സിറ്റി, അബുദാബി ഇൽ വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വാടകക്ക്
AED 877,500
പ്രതിവർഷം

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട് വാടകക്ക്

ബനിയാസ് സിറ്റി , അബുദാബി

സവിശേഷതകൾ അവസാനം പരിശോധിച്ചത്
വിപണിയിലെത്തിച്ചത് Infinite Dimensions Property Advisory