യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

അൽ ഹദീൽ, അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി ഇൽ സ്റ്റുഡിയോ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: DIS-R-13453
+971563 . . . .
സന്ദേശം
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക് , അൽ ഹദീൽ , അൽ റാഹാ ബീച്ച്, അബുദാബി ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് District Real Estate

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • സ്റ്റുഡിയോ
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • ഒരു കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • 24 മണിക്കൂർ പരിപാലനം
 • അലമാര / ഉള്ളറ
 • പാർക്കിംഗ് (ഗ്യാരേജ് / സകലതും)
 • പൊതു പാർക്കിംഗ്
 • പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനം
 • ബാൽക്കണി / മട്ടുപ്പാവ്‌
 • മാര്‍ബിള്‍ തറകൾ
 • വിനോദോപാധികൾ