യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

മറീന റെസിഡെൻസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂം, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക്

പാം ജുമൈറ, ദുബായ്

വിപണിയിലെത്തിച്ചത്
RERA ORN: 15997 ലിസ്റ്റിങ്ങ് നമ്പർ: DBL181465_L ആഡ് പെർമിറ്റ് നമ്പർ: പരിശോധിക്കുന്നു
വസ്തുവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

താഴെകാണുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാടകക്ക് , മറീന റെസിഡെൻസ്, പാം ജുമൈറ, ദുബായ് ഇൽ ന്റെ വിശാദാംശംങ്ങളുടെ സംഷിപ്തമാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് PH Real Estate Brokers

 • വസ്തു തരംതിരിക്കല്‍
 • വാസയോഗ്യം
 • പ്രോപ്പർട്ടി ഇനം
 • അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
 • ബെഡ് റൂമുകളുടെ എണ്ണം
 • മൂന്ന് ബെഡ്റൂം
 • കുളിമുറികളുടെ എണ്ണം
 • നാല് കുളിമുറി
 • പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതി
 • താമസിക്കാൻ തയ്യാറായത്
 • പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ
 • നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ്
വസ്തുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ
 • കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണം
 • സുരക്ഷ