യു എ ഇ വസ്തു തിരയൽ എഞ്ചിൻ - ബീറ്റ

ദുബായ്, അബുദാബി, മറ്റേതെങ്കിലും യു.എ.ഇ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങൾ തിരയുക

ഒരു പുതിയ ആരംഭം, ഒരു നല്ല പാർപ്പിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനോ വിൽപനക്കോ ഒരു പുതിയ തുടക്കം. വില്ലയോ , അപ്പാർട്ട്മെന്റൊ, പ്രോപ്പർട്ടി നിക്ഷേപമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഴുവൻകെട്ടിടമോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി ദുബായ്, അബുദാബി എമിരറെസുകളിൽ കാണിക്കും, ബുക്മാർക്ക് ചെയ്തു പ്രോപ്പർട്ടി വൈഫൈ.കോം സന്ദര്ശിക്കുക. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മേഖലയിൽ നിന്നും ലഭ്യമായവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

വാസയോഗ്യമായ പ്ലോട്ട്, വില്ല / ഹൗസ് പ്ലോട്ട്
പൂർണ്ണ നില, പകുതി നില
വില്ല, ടൌൺഹൌസ്, ബംഗ്ലാവ്
കോമ്പൗണ്ട് വില്ലകൾ , കോമ്പൗണ്ട് ടൌൺ ഹൌസുകൾ
 • ഹസ്സ ബിൻ സയ്ദ് സ്ട്രീറ്റ്
 • അബുദാബി - അൽ ഐൻ ഹൈവേ
 • അബുദാബി ഗേറ്റ് സിറ്റി
 • അൽ അജ്ബാൻ
 • അൽ അമൻ
 • അൽ കരാമ
 • അൽ ഖലിദിയാഹ്
 • അൽ ഖലീജ് അൽ അറബി സ്ട്രീറ്റ്
 • അൽ ഖസ്നാഹ്
 • അൽ ഖാത്തിം
 • അൽ ഖുർമ്
 • അൽ ഗദീർ
 • അൽ ഗുർമ്
 • അൽ ധഫ്ര
 • അൽ നഹ്ദ
 • അൽ നഹ്യാൻ
 • അൽ നാജ്ദാ സ്ട്രീറ്റ്
 • അൽ നാസർ സ്ട്രീറ്റ്
 • അൽ ഫലാഹ്
 • അൽ ഫലാഹ് സ്ട്രീറ്റ്
 • അൽ ഫാഖ
 • അൽ ഫായ
 • അൽ ബതീൻ
 • അൽ ബാന്ദർ
 • അൽ മഖ്‌ത
 • അൽ മന്ഹാൽ
 • അൽ മര്യാഹ് ഐലാൻഡ്‌
 • അൽ മറീന
 • അൽ മാത്തർ
 • അൽ മിന
 • അൽ മുനീറ
 • അൽ മുന്തസഹ്
 • അൽ മുറൂർ
 • അൽ മുശ്രിഫ്
 • അൽ മുസല്ല
 • അൽ മർകസിയാഹ്
 • അൽ രാവ്ധ
 • അൽ രാഹാ ഗോൾഫ് ഗാർഡൻസ്
 • അൽ റയ്യാന
 • അൽ റാസ് അൽ അക്ധർ
 • അൽ റാഹ ഗാർഡൻസ്
 • അൽ റാഹാ ബീച്ച്
 • അൽ റീം ഐലൻഡ്‌
 • അൽ റീഫ്
 • അൽ റൗദഹ്
 • അൽ വഹ്ദാഹ്
 • അൽ വാത്ബ
 • അൽ ഷംഖ
 • അൽ ഷവമെഖ്
 • അൽ സഫ്രനാഹ്
 • അൽ സഹിയാഹ്
 • അൽ സാബ്
 • അൽ സാമ്ഹ
 • അൽ സീന
 • അൽ സീഫ്
 • അൽ ഹയെർ
 • അൽ ഹോസ്ൻ
 • ഇലക്ട്രാ സ്ട്രീറ്റ്
 • ഈസ്റ്റേൺ മാനഗ്ര്വെവ്
 • ഈസ്റ്റേൺ റോഡ്
 • എയർപോർട്ട് റോഡ്
 • എയർപോർട്ട്‌ ഏരിയ
 • ഓഫീസേഴ്സ് സിറ്റി - മദീനത്ത് അദ് ദുബാത്ത്
 • കോർണിഷ് അബുദാബി
 • ക്യാപിറ്റൽ സെനെട്ർ
 • കൾച്ചറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
 • ഖലീഫ പാർക്ക് 
 • ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റ്
 • ഖലീഫ സിറ്റി
 • ഗോൾഫ് ഗാർഡൻസ്
 • ഘന്ടൂറ്റ്
 • ടൂറിസ്റ്റ് ക്ലബ് ഏരിയ (TCA)
 • ഡെൽമ സ്ട്രീറ്റ്
 • ധനേറ്റ്‌ അബുദാബി
 • നജ്മാത് അബുദാബി
 • നഹേൽ
 • നാരീൽ ഐലന്റ്
 • നുരായ് ഐലാൻഡ്‌
 • ബനിയാസ്
 • ബനിയാസ് സിറ്റി
 • ബവ്ബത് അൽ ഷാർഖ്
 • ബൈൻ അൽ ജെസ്സ്രൈൻ - ടു ബ്രിഡ്ജസ്
 • മദീനത്ത് സായിദ്
 • മനാസിർ
 • മറീന വില്ലേജ്
 • മസ്ദാർ സിറ്റി
 • മാന്ഗ്ര്വേവ് വില്ലേജ്
 • മുസഫ ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ
 • മുസ്സഫ
 • മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖലീഫ സ്ട്രീറ്റ്
 • മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റി
 • യാസ് എക്രേസ്
 • യാസ് ഐലന്റ്
 • യാസ് ഐലന്റ് വെസ്റ്റ്
 • രവ്ദത്
 • ലിവാ സ്ട്രീറ്റ്
 • ശൈഖ് സായിദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
 • ഷംസ് അബുദാബി
 • ഷഖ്ബൗത് സിറ്റി
 • സലാം സ്ട്രീറ്റ്
 • സാദിയാത് ഐലാൻഡ്‌
 • സായിദ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ്
 • സായിദ് സിറ്റി
 • സായിദ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി
 • സാസ് അൽ നഖ്ൽ
 • സാസ് അൽ നഖ്ൽ വില്ലേജ്
 • സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ്
 • ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റ്
 • ഹദ്ബാറ്റ് അസ് സഫർനാഹ്
 • ഹിൽസ് അബുദാബി
 • ഹൈഡ്ര വില്ലേജ്
 • അജ്മാൻ അപ് ടൌൺ
 • അജ്മാൻ കോർണിഷ്
 • അജ്മാൻ ഡൗൺടൗൺ
 • അൽ റാഷിദിയ
 • അൽ അമേര
 • അൽ അലിയ
 • അൽ അലിയ സിറ്റി
 • അൽ ജെർഫ്
 • അൽ ജർഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
 • അൽ നഖിൽ
 • അൽ നുഐമിയ
 • അൽ ബുസ്റ്റൻ
 • അൽ മനാമ
 • അൽ മുവൈഹാത്
 • അൽ യാസ്മീൻ
 • അൽ രാവ്ദ
 • അൽ രുമൈലഹ്
 • അൽ സവാൻ
 • അൽ സഹ്റ
 • അൽ സാഹ്യ
 • അൽ ഹെലിഒ
 • എമിറേറ്റ്സ് സിറ്റി
 • ഗാർഡൻ സിറ്റി
 • മസ്ഫൂട്ട്
 • മസ്ഫൂട്ട്
 • മെഷരിഫ്
 • ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ്
 • അഷരെജ്
 • അൽ അഗബിയ്യ
 • അൽ കാബിസി
 • അൽ ജാഹിലി
 • അൽ ജിമി
 • അൽ ട്ടവായ
 • അൽ ധാഹിർ
 • അൽ ബതീൻ
 • അൽ മസൗദി
 • അൽ മുതാരെദ്
 • അൽ മുവൈജി
 • അൽ മൻസിർ
 • അൽ മർഖാനിയ
 • അൽ സറൂജ്
 • അൽ സുഹൈബ
 • അൽ ഹിലി
 • ഐൻ അൽ ഫായിദ
 • ഫാൽജു ഹാസ
 • സാഖീർ
 • സെൻട്രൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്
 • അപ്പ്‌ ടൌൺ മോട്ടോർ സിറ്റി (UMC)
 • അബു ഹൈൽ
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ്
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 2
 • അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 3
 • അൽ അവീർ
 • അൽ കരാമ
 • അൽ കിഫാഫ്
 • അൽ കൂസ്
 • അൽ കൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • അൽ ഖവാനീജ്
 • അൽ ഖീറാൻ (ദി ലഗൂൺസ്)
 • അൽ ഖുസൈസ്
 • അൽ ഖുസൈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • അൽ ഗർഹൂദ്
 • അൽ ജദാഫ്
 • അൽ ജാഫലിയ
 • അൽ ത്വാർ
 • അൽ നഹ്ദ
 • അൽ ഫുർജാൻ
 • അൽ ബദാ
 • അൽ ബരാരി
 • അൽ ബറഹ
 • അൽ ബാർഷ
 • അൽ മംസാർ
 • അൽ മന്ഖൂൽ
 • അൽ മിന
 • അൽ മുതീന
 • അൽ മുറഖ്ഖബത്
 • അൽ മുറാർ
 • അൽ റാഫ
 • അൽ റാഷിദിയ
 • അൽ റാസ്
 • അൽ റിഗ്ഗ
 • അൽ വാസൽ
 • അൽ വർഖ
 • അൽ സത്വ
 • അൽ സഫ
 • അൽ സബ്ഖ
 • അൽ സുഫൂഹ്
 • അൽ സൂക്ക് അൽ കബീർ
 • അൽ ഹംരിയ
 • അൽ ഹുദൈബ
 • ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി
 • ഉമ്മ് അൽ ഷീഫ്
 • ഉമ്മ് റമൂൽ
 • ഉമ്മ് സുഖീം
 • ഉമ്മ് ഹുരൈർ
 • ഊദ് മേത്ത
 • എമിറേറ്റ്സ് ഹിൽസ്
 • ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി
 • ഗ്രീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മോട്ടോർ സിറ്റി
 • ജബൽ അലി
 • ജബൽ അലി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
 • ജബൽ അലി ഫ്രീസോൺ
 • ജുമൈറ
 • ജുമൈറ ഐലാൻഡ്‌
 • ജുമൈറ ഗോൾഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്
 • ജുമൈറ പാർക്ക്
 • ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡൻസ് - ജെ ബി ആർ
 • ജുമൈറ ലേക്സ് ടവേഴ്സ് - ജെ എൽ ടി
 • ജുമൈറ വില്ലേജ്
 • ജുമൈറ ഹൈറ്റ്സ്
 • ട്രേഡ് സെന്റർ
 • ടൗൺ സ്ക്വയർ
 • ഡിസ്കവറി ഗാർഡൻസ്
 • ഡൌൺ ടൌൺ ദുബായ്
 • ഡൗൺടൗൺ ജബൽ അലി
 • ദയര
 • ദി ഗ്രീന്സ്
 • ദി ലേക്സ്
 • ദി വേൾഡ് ഐലൻഡ്‌സ്
 • ദി വ്യൂസ്
 • ദുബായ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റി (IMPZ)
 • ദുബായ് ഇന്റസ്റ്റ്രിയൽ സിറ്റി
 • ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെന്റർ (DIFC)
 • ദുബായ് മറീന
 • ദുബായ് ലാൻഡ്‌
 • ദുബായ് വാട്ടർഫ്രണ്ട്
 • ദുബായ് സയൻസ് പാർക്ക്
 • ദുബായ് സൗത്ത് സിറ്റി
 • ദുബായ് ഹാർബർ
 • ദുബായ് ഹിൽസ് എസ്റ്റേറ്റ്
 • ദുബിയോ ടെക് - ദുബായ് ബയോടെക്നോളജി & റിസർച്ച് പാർക്ക്
 • ദുബൈ ഇന്റർനാഷണൽ അക്കാദമിക് സിറ്റി
 • ദുബൈ ഇന്റർനെറ്റ് സിറ്റി (ഡി.ഐ.സി)
 • ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി (DFC)
 • ദുബൈ മാരിടൈം സിറ്റി (ഡിഎംസി)
 • ദുബൈ മീഡിയ സിറ്റി (ഡിഎംസി)
 • ദുബൈ വേൾഡ് സെൻട്രൽ
 • ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് (DSO)
 • ദുബൈ സ്പോർട്സ് സിറ്റി (ഡി എസ് സി )
 • ദുബൈ സ്റ്റുഡിയോ സിറ്റി (ഡി എസ് സി )
 • ദുബൈ ഹെൽത്ത്കെയർ സിറ്റി (DHC)
 • ദുബൈഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് പാർക്ക് (ഡി ഐ പി)
 • നാദ് അൽ ഷെബ
 • നാദ് അൽ ഹമർ
 • നാദ് ഷമ്മ
 • നൈഫ്
 • പാം ജുമൈറ
 • പേൾ ജുമൈറ
 • പോർട്ട്‌ സയീദ്
 • ബാർഷ ഹൈറ്റ്സ് (ടീകോം)
 • ബിസിനസ് ബേ
 • ബ്ലൂവാട്ടർ ഐലന്റ്
 • ബർ ദുബായ്
 • മിർദിഫ്‌
 • മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം സിറ്റി (MBRC)
 • മുഹൈസ്നഹ്
 • മെടൌസ്
 • മൈദാൻ
 • രിഗ്ഗറ്റ് അൽ ബുടീൻ
 • റാസ് അൽ ഖോർ
 • റീം
 • ലിവാൻ
 • വാസൽ ഗേറ്റ്
 • വാർസൻ
 • ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (SZR)
 • സബീൽ
 • സഹീൽ
 • സിറ്റി വാക്
 • സുലാൽ
 • സ്പ്രിംഗ്സ്
 • ഹിൽസ്
 • ഹോർലാന്റ്സ്
 • അൽ ഖുസൈദാത്
 • അൽ ദൈറ്റ്
 • അൽ മര്ജാൻ ഐലാൻഡ്‌
 • അൽ മൈരിദ്
 • അൽ സീർ
 • അൽ ഹംറ വില്ലേജ്
 • ഖുസാം
 • ദഫാൻ അൽ നഖീൽ
 • മിന അൽ അറബ്
 • യാസ്മിൻ വില്ലേജ്
 • റാസ് അൽ ഖൈമ  വാട്ടർഫ്രണ്ട് 
 • ഷമാൽ ജുൽഫാർ
 • സുഹൈം
 • സൈഹ് അൽ ഉറൈബി
 • സൈഹ് അൽ ഖുസൈദത്ത്
 • സൈഹ് അൽ ഗുബ്
 • സൈഹ് അൽ ഹാര്ഫ്
 • അബു ഷാഗ്ര
 • അലജാഡാ
 • അൽ നൂഫ്
 • അൽ അസ്ര
 • അൽ ഖസ്ബാ
 • അൽ ഖാദിസിയ
 • അൽ ഖാസിമിയ
 • അൽ ഖാൻ
 • അൽ ഖിസമിയ
 • അൽ ഖുലയാഹ്
 • അൽ ഗുബൈബ
 • അൽ ഗുവൈർ
 • അൽ ജസ്സാത്ത്
 • അൽ ജുബൈൽ
 • അൽ ജുരൈന
 • അൽ തായ്
 • അൽ താവുൻ
 • അൽ നബാഹ്
 • അൽ നഹ്ദ
 • അൽ നെഖൈലത്
 • അൽ ഫലാജ്
 • അൽ മംസാർ
 • അൽ മജാസ്
 • അൽ മഹതഹ്
 • അൽ മാംസ
 • അൽ മിർഗാബ്
 • അൽ മുജറഹ്
 • അൽ മൻസൊറ
 • അൽ രഹ്മാനിയ
 • അൽ ഷഹ്ബ
 • അൽ സാഹിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി
 • അൽ സുബൈർ
 • അൽ സുയൊഹ്
 • അൽ ഹസന്ന
 • അൽ ഹീര
 • ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 13
 • ഇന്ഡസ്റ്റ്രിയൽ ഏരിയ 6
 • കോർണിഷ് അൽ ബുഹൈറ
 • ഖറായെൻ 3
 • ടിലാൽ സിറ്റി
 • ബറാഷി
 • ബു ടിന
 • മറിയം ഐലൻഡ്
 • മുവൈലിഹ് കൊമേഴ്സ്യൽ
 • യൂനിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി
 • ഷാർജ ഗോൾഡൻ സിറ്റി
 • ഹൽവാൻ
 • അൽ ബൗഗ
 • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ
 • ഉമ്മ് അൽ ക്യുവെയ്ൻ മറീന
 • ലിവാ
 • സർ ബനിയാസ്